Skip To Content
FI

Sponsorointi

Me Cloettalla haluamme kantaa osamme yhteiskuntavastuusta ja tukea erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia.

Cloetta ja Suomen Olympiakomitea

Aloitimme vuonna 2021 yhteistyön Suomen Olympiakomitean kanssa. Kumppanuutemme keskittyy nuorten liikunnan tukemiseen urheiluseurojen Tähtiseura-laatuohjelman kautta. Kumppanuus on osa vastuullisuustyötämme.

Tukemme kohdennetaan urheiluseurojen Tähtiseura-ohjelmalle, joka on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma. Ohjelmassa on mukana jo 800 urheiluseuraa, ja Tähtimerkin on saanut 563 lasten ja nuorten seuraa 44 eri lajissa. Tähtiseurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia ja reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin. Nuorelle ja hänen vanhemmilleen seuran tähtimerkki on lupaus turvallisesta ympäristöstä, jossa nuori voi liikkua ja urheilla omalla tasollaan.

Emme tällä hetkellä etsi uusia yhteistyökumppaneita sponsoroinnin saralla.