Sponsring

På Cloetta vill vi vara delaktiga i det sociala ansvaret och särskilt stödja barns och ungas välbefinnande.

Cloetta och Finlands Olympiska Kommitté

År 2021 inledde vi ett samarbete med Finlands Olympiska Kommitté. Vårt partnerskap fokuserar på att stödja ungdomars motionerande genom Tähtiseura- kvalitetsprogrammet. Partnerskapet är en del av vårt ansvarsarbete.

Vårt stöd riktas till idrottsföreningarnas Tähtiseura-program, som är Olympiska Kommitténs, grenförbundens och regionorganisationernas gemensamma kvalitetsprogram. Redan 800 idrottsföreningar deltar i programmet, och 563 barn- och ungdomsklubbar i 44 olika idrottsgrenar har tilldelats Stjärnmärket. I Tähtiseura agerar man ansvarsfullt, lyssnar på och uppmuntrar deltagarna samt reagerar på förändringar som sker runt omkring. För ungdomar och deras föräldrar är föreningens stjärnmärke ett löfte om en trygg miljö där unga kan röra sig och idrotta på sin egen nivå.

Vi söker för närvarande inga nya samarbetspartner inom sponsring.