Skip To Content
FI

Kuvaus työnhakijoiden henkilötietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Cloetta Suomi Oy

Y-tunnus: 1933121-3

Osoite: PL 406, 20101 TURKU

Käyntiosoite: Joukahaisenkatu 7 A, 5. krs, 20520 Turku

Puhelinnumero: +358 10 303 41 (vaihde)

Sähköposti: maija.paakkanen@cloetta.fi

Muut Cloetta AB:n tytäryritykset hyödyntävät Cloetta Suomi Oy:n kanssa yhteistä rekrytointijärjestelmää ja ovat yhteisrekisterinpitäjiä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Työhakemusten vastaanotto, hakijaviestintä ja rekrytointiprosessien hallinnoiminen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös muussa rekrytointiin liittyvässä käsittelyssä, kuten henkilöarvioinnin toteuttamisessa ulkoisen kumppanin kanssa. Jos työnhakuprosessi johtaa rekrytointiin, työhakemuksen ohessa lähetettyjä henkilötietoja saatetaan käyttää myös työhönottoon liittyvissä tehtävissä. Käsittelemme ainoastaan rekisteröidyn Cloettalle antamia henkilötietoja.

Henkilötietojasi käsitellään aina luottamuksellisesti, ja ne suojataan asianmukaisin turvatoimenpitein.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Työhakemusten vastaanottoon ja hallinnoimiseen liittyvä henkilötietojen käsittely, sekä mahdollisesti työsuhteen alkuun liittyvä henkilötietojen käsittely, perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1a kohtaan: rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten. Myös mahdollisen henkilöarvioinnin yhteydessä suoritettu henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn eli työnhakijan suostumukseen. Työnhakija voi kieltäytyä henkilöarvioinnista.

Henkilötietojen vastaanottajat

Pääsääntöisesti työnhakijoiden henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin muille tahoille kuin rekrytointijärjestelmän toimittaja Adver-Onlinelle. Osana joitain rekrytointeja toteutetaan työnhakijoiden henkilöarviointeja, jolloin työntekijän henkilötietoja saatetaan välittää ulkopuoliselle yritykselle henkilöarvioinnin toteuttamista varten.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaiselle, jos viranomaisen lakiperusteiset oikeudet näin edellyttävät.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuoliseen maahan tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysaika

Työnhakijoiden henkilötiedot säilytetään yhden vuoden ajan työhakemuksen vastaanottamisesta.

Rekisteröidyn oikeudet

Jos työnhakija lähettää Cloetta Suomi Oy:lle työhakemuksen, hänen henkilötietonsa rekisteröityvät Cloetta Suomi Oy:n työnhakurekisteriin. Rekisteröidyllä on tiettyjä oikeuksia rekisteriin liittyen:

  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Cloetta Suomi Oy:ltä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista
  • Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröity voi siis pyytää meiltä itseään koskevat tiedot sähköisessä muodossa, ja siirtää ne itse toiselle rekisterinpitäjälle.
  • Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn Cloetta Suomi Oy:n työnhakuun liittyvissä asioissa milloin tahansa. Tämä suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely on suoritettu ennen suostumuksen peruuttamista.
  • Jos rekisteröity kokee, että Cloetta Suomi Oy on käsitellyt hänen henkilötietojaan jollain tapaa virheellisesti, hän voi tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle, eli Suomessa tietosuojavaltuutetulle (tietosuoja@om.fi).
  • Rekisteröidyllä on oikeus olla toimittamatta henkilötietojaan Cloetta Suomi Oy:lle. Henkilötietojen antaminen ei ole missään nimessä pakollista. Jos rekisteröity ei toimita henkilötietojaan, hänen työhakemustaan ei kuitenkaan voida käsitellä Cloetta Suomi Oy:n rekrytointiprosesseissa. Tiedot, jotka ovat välttämättömiä työhakemuksen käsittelemiseksi, on merkitty *-merkillä hakulomakkeella.

Jos haluat lisätietoa siitä, miten henkilötietojasi käsitellään, tai haluat käyttää jotakin edellä mainituista oikeuksistasi, ota meihin yhteyttä.

Automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Cloetta Suomi Oy ei käytä itse hallinnoimissaan rekrytointiprosesseissa automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia. Jos rekrytointiprosessissa on kumppanina ulkopuolinen rekrytointiyritys, automaattista päätöksentekoa saatetaan käyttää. Tällöin rekisteröity saa tiedon automaattisesta päätöksenteosta kyseiseltä ulkopuoliselta rekrytointiyritykseltä.