Cookie policy

Denna integritetspolicy har antagits av Cloetta AB (publ) och dess koncernbolag, (“Cloetta”) eller (“Vi”), och gäller när du kommunicerar med oss, deltar i våra kampanjer eller besöker våra webbplatser och digitala kanaler.

Cloetta är dedikerat till att skydda och respektera din integritet. Denna policy beskriver hur vi hela tiden tillämpar detta, vid insamling och användning av personuppgifterna, och vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du utövar dem. Du uppmanas därför att noggrant läsa denna policy. Vänligen kontakta oss enligt informationen i avsnittet ”Kontaktinformation” nedan om du har några frågor.

Cookie Policy