OIVA-rapporten

Oiva är ett system för offentliggörande av information om kontrollerna inom livsmedelstillsynen som koordineras av Livsmedelsverket. I Oiva bedömer livsmedelsmyndigheterna företagens livsmedelssäkerhet. Resultaten av kontrollerna av företagen i livsmedelsbranschen offentliggörs med smileys allteftersom livsmedelskontrollmyndigheterna utför kontroller.