Yritysvastuu

Tavoitteena ympäristövaikutusten vähentäminen

Pyrimme vähentämään toimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia tekemällä järjestelmällistä ympäristö- ja laatutyötä. Suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat tuotantolaitostemme veden ja energian kulutuksesta, jätevedestä, jätteistä, tuotteiden hävikistä sekä kuljetuksesta. Cloettan suoran vaikutuksen ulkopuolella olevilla seikoilla, kuten raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien tuotannolla, on myös merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

Prioriteetimme ympäristövaikutuksien vähentämisessä vuoteen 2020 mennessä ovat

  • kasvihuonekaasujen vähentäminen
  • energiatehokkuuden lisääminen
  • jätteiden määrän vähentäminen

Noudatamme toimintamaissamme lain asettamia ympäristösäädöksiä. Ympäristötoimia mittaamalla ja seuraamalla saamme tietoa eri työmenetelmien vaikutuksista ympäristöön ja laatuun. Teemme vuosittain arvioinnin eri ympäristönäkökohdista, jotta tunnistamme olemassa olevat riskit ja mahdollisuudet. Jokaiselle merkittävälle ympäristönäkökohdalle asetetaan mittari ja määritellään tavoite, jonka saavuttamista seurataan vuosittain.

Cloettan tuotantolaitoksissa pyritään kehittämään yhä energiatehokkaampia prosesseja. Jätteet toimitetaan kierrätykseen ja energiakäyttöön. Neljällä tehtaalla Cloettan kahdeksasta tuotantolaitoksesta on ISO 14001 -sertifikaatti.

Edellytämme ympäristöstandardien täyttymistä myös materiaalien ja raaka-aineiden toimittajiltamme. Raaka-aineista vaaditaan todistukset, jotka osoittavat että vaaditut standardit täyttyvät. Cloetta käyttää ainoastaan kierrätettävää pakkausmateriaalia. Tarpeetonta tavarankuljetusta vältetään optimoimalla kuljetettavan tavaran määrä, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Lue lisää tavoitteistamme vastuullisuusraportista.

Jaa