Yritysvastuu

Työntekijät tärkein voimavara

Osaavien työntekijöiden rekrytointi ja pitäminen yrityksen palveluksessa on ratkaisevan tärkeää yrityksemme menestykselle.

Cloettalle on ominaista jatkuva uudistuminen ja yhtiön monipuolisen osaamisen hyödyntäminen. Osaavat työntekijät takaavat asemamme houkuttelevana ja innovatiivisena kumppanina työntekijöiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden näkökulmasta. Oppiva organisaatio työmuotona ja monialainen tiimityö ovat tärkeitä osaamisen kehittämisen muotoja.

Meille on tärkeää, että työympäristö on turvallinen ja työilmapiiri kannustava. Työntekijöiden turvallisuus on etusijalla erityisesti tuotantolaitoksissa. Teemme jatkuvaa riskikartoitusta minimoidaksemme tuotannon tapaturmat. Kaikkia vaaratilanteita ja loukkaantumisia seurataan ja ne raportoidaan keskitetysti. Systemaattisen työn ansiosta tapaturmien määrä on vähentynyt viime vuosina. 

Jaa