Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Cloetta Suomi Oy
PL 406
20101 Turku
puh. 010 303 41

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yhteyshenkilönä toimii Marja Piironen, Cloetta Suomi Oy ja teknisestä toteutuksesta vastaa Oy Crasman Co Ltd.

3. Rekisterin nimi

Cloetta Vip-rekisteri (sisältää Cloetta Makurinki-, Jenkki Vip-klubi-, Xylitol News- ja Ksylitolikaupan asiakasrekisterit)

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Cloetta Suomi Oy:lle tehtäviin markkinatutkimuksiin sekä erilaisten mainonta- ja markkinointimateriaalien lähettämiseen. Tietojen kerääminen ja käyttö tapahtuvat henkilötietolain 4 luvun 19 §:n mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä yhdestä henkilöstä on seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, osoitetiedot, puhelinnumero, ammatti ja syntymävuosi. Tietoja kerätään Cloettan verkkosivujen kautta erillisellä rekisteröitymislomakkeella.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yhteystiedot voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksia varten Cloetta-konserniin kuuluville yhtiölle tai valituille luotettaville yhteistyökumppaneillemme Suomessa ja muissa EU -maissa. Luovuttaminen perustuu rekisteröityjen suostumukseen. Tietojen luovutus tapahtuu teknisenä tallenteena tai teknisen käyttöyhteyden kautta.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään ATK-tallenteena, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Jaa