Tuote- ja ainesosahaku
Tuote- ja ainesosahaku

Vastuu ympäristöstämme

Pyrimme vähentämään toimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia tekemällä järjestelmällistä ympäristö- ja laatutyötä. Suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat tuotantolaitostemme veden ja energian kulutuksesta, jätevedestä, jätteistä, tuotteiden hävikistä sekä kuljetuksesta. Cloettan suoran vaikutuksen ulkopuolella olevilla seikoilla, kuten raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien tuotannolla, on myös merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

Konsernin prioriteetit ympäristövaikutuksien minimoinnissa ovat

  • energiankulutuksen vähentäminen
  • jäteveden määrän vähentäminen ja sen laadun parantaminen
  • jätteiden määrän vähentäminen ja niiden laadun parantaminen
  • jätteiden kierrätys.

Noudatamme toimintamaissamme lain asettamia ympäristösäädöksiä. Ympäristötoimia mittaamalla ja seuraamalla saamme tietoa eri työmenetelmien vaikutuksista ympäristöön ja laatuun. Teemme vuosittain arvioinnin eri ympäristönäkökohdista, jotta tunnistamme olemassa olevat riskit ja mahdollisuudet. Jokaiselle merkittävälle ympäristönäkökohdalle asetetaan mittari ja määritellään tavoite, jota seurataan vuosittain.

Cloettan tuotantolaitoksissa pyritään kehittämään yhä energiatehokkaampia prosesseja. Jätteet toimitetaan kierrätykseen ja energiakäyttöön. Seitsemällä Cloettan kolmestatoista tuotantolaitoksesta on ISO 14001 -sertifikaatti.

Edellytämme ympäristöstandardien täyttymistä myös materiaalien ja raaka-aineiden toimittajiltamme. Raaka-aineista vaaditaan todistukset, jotka osoittavat että vaaditut standardit täyttyvät. Cloetta käyttää ainoastaan kierrätettävää pakkausmateriaalia. Tarpeetonta tavarankuljetusta vältetään optimoimalla kuljetettavan tavaran määrä, mikävähentää hiilidioksidipäästöjä.